Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło konkurs na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie przeznaczone jest między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego oraz samodzielnych publiczne zakładów opieki zdrowotnej. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 1 marca 2015 r. do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Kwota przeznaczona na realizacje zadań w konkursie to 10 mln. złotych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.