Czas ucieka. Przypominamy, iż jednostki sektora publicznego powinny dostosować nowo tworzone witryny do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Witryny powinny być dostosowane do standardów WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA.

Oferujemy dostosowanie Państwa istniejących stron internetowych do obowiązujących przepisów lub utworzenie strony od podstaw. Proponujemy również skorzystanie z audytu dostępności, aby zamówić audyt prosimy o kontakt e-mail biuro@w3factory.eu  lub telefoniczny: 533 781 617.