Strona ŚLĄSKIEJ EKONOMI SPOŁECZNEJ es.rops-katowice.pl zaprojektowana w zgodności ze standardami dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA. Czytelny układ oraz moduły wspierające łatwy dostęp do treści, dla Osób Niepełnosprawnych. Dla urzędów, instytucji zainteresowanych nową stroną lub dostosowaniem aktualnej strony internetowej do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, mamy promocję. Darmowa analiza dostępności strony internetowej, tylko do końca marca 2016 roku. Zapraszamy do kontaktu.